La sardana del ADF.

Una Sardana dedicada al ADF. Voluntaris que lluiten per la natura,