Baixa de voluntari

El formulari és un avis de baixa del voluntariat. Per oficialitzar la baixa és necesari la presencia personal a la oficina, retorn de material i carnet.
Tot voluntari que porta més de 2 anys sense activitat queda donat de baixa automaticament.